De Morgen Magazine: wil je succes in de liefde?

WAAROM VEEL HOOGOPGELEIDE VROUWEN ALLEEN BLIJVEN

Ze hebben een boordevol, boeiend leven, een mooi diploma en een veeleisende job. Maar... geen man. Heeft dat te maken met hun eisenpakket? Of met het feit dat veel mannen zo’n sterke, slimme vrouw toch wel wat bedreigend vinden? Over downdaten, venterige vrouwen en de vloek van vijftigplus.

“Het voelt alsof ik de trein heb gemist. Ik mag er nog zo hard achteraan hollen, ik haal hem niet meer in.” Lies is 43 jaar. Ze studeerde talen en heeft een goede job. Ze heeft een rijk sociaal leven en reist graag. Ziet er goed uit. Niemand die begrijpt waarom uitgerekend zij nog altijd alleen is.

Ze heeft enkele relaties achter de rug, maar niets dat bleef duren. Interessante mannen komt ze nog nauwelijks tegen. “Een man hoeft van mij geen diploma te hebben, maar ik merk dat het beter klikt met mensen van hetzelfde niveau. Helaas wordt de vijver waarin ik moet vissen kleiner met de jaren. Er zijn meer hooggeschoolde vrouwen dan mannen en dat voel ik.

Ik gebruik wel eens het beeld van een station. Als je aankomt in het spitsuur, rijden er een pak treinen. Maar als je later bent – en ik ben een laatbloeier – vertrekken er veel minder treinen. In mijn studietijd heb ik me vooral geconcentreerd op dat studeren. Soms vraag ik mezelf af of ik niet beter een gemakkelijker richting had gekozen. Dan had ik meer tijd gehad om een partner te zoeken op een moment dat er nog veel mensen vrij waren.” (lacht)

De cijfers geven Lies gelijk. Er zijn net zoveel mannen als vrouwen in België, maar het aantalhooggeschoolde vrouwen ligt hoger. En laten die hooggeschoolde vrouwen nu net een man willen met hetzelfde opleidingsniveau of hoger. Hoe hoger je geschoold bent als vrouw, hoe minder keuze in mannen.

DE HORROR VAN HET DOWNDATEN

“Veel mensen hebben een klassiek verwachtingspatroon”, zegt Rika Ponnet, relatietherapeute. “Vrouwen willen een man met minstens dezelfde opleidingsachtergrond en het liefst een hogere maatschappelijke positie. Het zijn de hooggeschoolde vrouwen en de laaggeschoolde mannen die economisch het minst aantrekkelijk zijn, die het langst alleen blijven. Interessant is dat jonge vrouwen, twintigers, gemakkelijker kiezen voor een lager opgeleide man, net als vrouwen na

 een echtscheiding.” Downdaten, zo heet dat tegenwoordig. “Een verschrikkelijk woord”, vindt Ponnet.

“Mannen hebben altijd aan downdaten gedaan. (lacht) We vinden het dus nog altijd normaler dat een man samen is met een lager geschoolde vrouw dan omgekeerd.”

Maar zelfs al willen hoogopgeleide vrouwen een lageropgeleide man, dan nog is het de vraag of die mannen daarop zitten te wachten.

“Er is een groep mannen die het moeilijk heeft met een vrouw die economisch sterker is. Die mannen ervaren het als vernederend en voelen zich minder veilig in zo’n relatie. Ze hebben het gevoel dat ze minder controle hebben. Daar moet je als man een sterk zelfbeeld voor hebben.

Lees hier het volledige artikel [http://www.slideshare.net/AnnemiekeDubois/dmm-picture]