De expertise van Berkeley International werd gevraagd voor Royalty VTM.

[embed]https://youtu.be/bFGOb1TEejY[/embed]

Foute vrienden van royals.

De expertise van de Matchmaker Berkeley International Belgium werd ingewonnen.http://vtm.be/royalty/foute-vrienden-van-royalsEen show met 900 paarden kreeg koningin Elizabeth van de week voorgeschoteld voor haar negentigste verjaardag. Maar alle aandacht ging naar de geverfde snor aan haar rechterzijde. Die ereplaats was voorbehouden voor de man die de koning van Bahrein bleek te zijn. Een zeer omstreden figuur, maar toch een dikke vriend van de vorstin. En Elizabeth is niet de enige majesteit die zich laat omringen door betwistbare personen. Daarom, de top 10, met vorsten en hun vaak toch verkeerde vrienden.Q: Waarom trekken royals soms foute figuren aan? A: Geïsoleerd in hun paleizen worden gekroonde hoofden vaak omringd door hovelingen die zich zeer charmant en voorkomend gedragen. Maar eigenlijk weten ze nooit helemaal zeker of dit soort vriendelijkheid oprecht en belangeloos is. Alle groten der aarde kennen deze vorm van eenzaamheid en het is zeker geen nieuw verschijnsel. Uiteraard hebben de hoogheden ook een familie waarop ze kunnen rekenen en waarin ieder zich oprecht gedraagt tegenover de ander. Maar een familieband is nog iets anders dan vriendschap.Naast de drukke agenda's en de officiële verplichtingen die hen in hun vrijheid belemmeren, bemerken we enkele intense vriendschapsrelaties. Die duiken vooral op bij gekroonde hoofden die min of meer dezelfde leeftijd hebben, hetzelfde soort leven leiden en eigenlijk ook dezelfde job uitoefenen. Meestal delen ze dezelfde waardenHet is zeker zo dat de monarchie een meerwaarde kan bieden aan onze maatschappij die almaar meer gericht is op vluchtigheid. Zij staat voor duurzaamheid en traditie. Terwijl de regeringen elkaar soms in een recordtempo opvolgen en de ministers vaak niet eens de tijd hebben om elkaar te leren kennen, zit een koning of koningin - als er niets tussen komt - voor een lange tijd op de troon.Echter, in een paleis wonen betekent niet dat je geen eenvoudige en waarachtige gevoelens kan koesteren.Q: Toch zijn Royals soms omringd door foute vrienden?A: Het is jammer genoeg eigen aan die wereld, dergelijke mensen in dat milieu, op dat niveau hebben vooral ook een PR rol te vervullen die soms heel ver weg staat van hun eigen waardenpatroon.Als vb twee koninklijke families die 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen hebben, is dat dat een authentieke vriendschap of zijn dat internationale of diplomatieke betrekkingen?Een vriendschap tussen mensen waarvan er een op termijn fouten maakt, wanneer moet de royal die persoon afwijzen? Kleine of grote fout of enkel na een internationale rechtszaak? Wordt dat dan een persoonlijke beslissing of een regeringsbeslissing?Het kan hen ook niet altijd kwalijk genomen worden, een vriendschap is soms een erfenis door de geschiedenis heen.Dergelijke problematiek geldt trouwens niet enkel voor royals, geldt voor iedereen die in spotlights staat.Er zijn altijd mensen (‘goede’ en ‘slechte’)die inderdaad steeds zullen proberen in de cirkel van de machtigen/rijken te geraken om er beter van te worden.Opportunisme en eigen belang gaan zeker meespelen. Meegenieten van het zonlicht waarin de andere staat, en zich zelf zichtbaar maken. Uit de anonimiteit treden, springplank voor eigen ambities.En ja het is dus eenzaam aan de top.Authenticiteit in de wereld van roem soms zeer ver te zoeken. Geld doet wat met een mens en maakt de mens niet altijd mooi, haalt niet steeds het beste naar boven.Q: Wat is een authentieke vriendschap eigenlijk? A: Vriendschap is ene combinatie van verschillende factoren:Een combinatie van hetzelfde waardenpatroon, een emotionele connectie, een intellectuele connectie, eventueel spirituele connectie, kan over de grenzen heen, open communicatie en tenslotte heel belangrijk: vertrouwen!

  • Gelijkaardige waarden: Men kan zeer verschillend zijn maar waardenpatroon moet gelijk lopen
  • Persoonlijke ambities: wat wil je uit het leven halen, wat zijn je ambities en wat zal je doen om er te geraken? Omring je door mensen die op gelijkaardige manier in het leven staan.
  • Trek vrienden aan die constructief zijn, positief, geen destructief gedrag tonen, authentiek durven zijn, menselijke waarden hebben.
  • Er voor je zijn, bij succes maar ook in nood. Mensen die er zijn om je successen te vieren, geen jaloezie maar ook de momenten als het minder goed gaat

Over Berkeley International BelgiumAnnemieke Dubois, Genevieve Heintz en Martien Van Berckelaer zijn de eigenaars en PersonalMatchmakers van het relatiebureau Berkeley International Belgium. Hun jarenlange ervaring in HumanResources en coaching maken van hun de perfecte matchmaker.Berkeley International biedt een kwaliteitsvolle service voor succesvolle singles op zoek naar hun geschikte levenspartner.Discretie, advies op maat en bovenal een warme en zeer menselijke aanpak zijn voor Berkeley een topprioriteit!www.berkeley-international.bebelgium@berkeley-international.com

http://vtm.be/royalty/foute-vrienden-van-royals