"Mannen geven de voorkeur aan intelligente vrouwen maar gaan er geen liefdesrelatie mee aan"?

Onderzoekers van de universiteiten van Buffalo, California en Texas publiceerden een studie [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167215599749] die aantoont dat mannen de voorkeur geven aan slimme vrouwen maar dat ze niet geneigd zijn eenliefdesrelatie met hen aan te gaan.

WAT ZOEKEN MANNEN DAN WEL?

De Personal Matchmakers van Berkeley International zetten hieronder uiteen waarom intelligentevrouwen soms alleen blijven.

‍DE PLAATS VAN DE VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ IS VERANDERD.‍

De afgelopen eeuw is de machtsverhouding tussen de mannen en de vrouwen drastisch gewijzigd. De vrouwen zijn vaker hoger opgeleid, hebben bloeiende carrières, ze hebben eensterker ontwikkeld ratio en ego en ze grijpen opportuniteiten met vaak internationale carrieres als gevolg. Ze zijn financieel onafhankelijk en hebben een grote vorm van zelfleiderschap.

De vrouw is door de jaren heen geëvolueerd naar een sterke en rationele vrouw, vanzelfleiderschap naar leiderschap, van zachtheid naar intelligentie en persoonlijkheid. Desondanks keren we in ons waardenpatroon toch onbewust nog vaak terug naar het conservatieve patroon waar de vrouw vrouw is en de man de kostwinner. De realiteit stemt hier echter niet mee overeen.

HOGERE STUDIES

Meer en meer vrouwen volgen hogere studies. Ze doen een buitenlandse ervaring optijdens hun studies (Erasmus) en blijven daar dan vaak nog enkele jaren hangen (stagecontracten of 1e jobs). De dag waarop ze terugkeren, zitten ze volop in hun professionelecarrière; ze zijn ambitieus, willen hogerop, en focussen zich daar voor 100% op. De sociale kring verandert vaak tussen het moment dat vrouwen vertrekken en terugkeren. Veel van hun vrienden zitten in een relatie en hebben soms al kinderen waardoor deleefwerelden te verschillend worden om nog raakvlakken te vinden. Hierdoor gaan ze zichverder van hun vriendenkring distantiëren – en nog meer focussen op het werk. Een vicieuzecirkel.

Niet alleen de buitenlandse ervaring, ook het feit dat het gewoon moeilijker is iemand tegen tekomen eenmaal we professioneel actief zijn, speelt een rol. Werk en privé houden we allemaal graag gescheiden – maar als we lange werkdagen hebben, dan ontbreekt de tijd/de energie om ’s avonds nog andere zaken te doen...

DE VROUW ZELF IS VERANDERD

Het perfectionisme dat vaker voorkomt bij vrouwen, helpt de vrouw niet altijd. vrouwen hebbengestudeerd en willen hogerop, ze geven alles om de kansen die zich aanbieden, te benutten.rouwen zoeken de perfectie op elk vlak, brengen hun vrije uren door in de gym en zijnveeleisend naar zichzelf toe.llen alles onder controle hebben. Ze leggen de nadruk op zelfstandigheid, autonomie, “ik kan het alleen”.

Ze zijn direct in hun communicatie en stralen soms mannelijk ondernemerschap uit. Vrouwen zijn rationeler en soms zelfs materialistischer geworden. Hun balans tussen emo en ratio is soms ver te zoeken.

VERWACHTINGSPATROON VAN DE VROUWEN

Veel vrouwen hebben op professioneel vlak veel bereikt en gaan ook privé veel verwachten. Omdat ze succesvol zijn professioneel trekken ze dit ook door naar het privéleven. Vrouwen maken keuzes die een relatie minder gemakkelijk maken (ze werken veel en hard,hebben buitenlandse projecten en tijd vretende hobby’s,...). Ze leggen de lat voor zichzelf envoor anderen erg hoog. Een kinderwens wordt vaak uitgesteld.‍

EN WAT ZOEKT EEN MAN IN EEN PARTNER?

Een man is visueel; hij is op zoek naar een vrouwelijke vrouw met een gezonde dosis humoren zelfleiderschap. Een vrouw met een goed gebalanceerde emotionele intelligentie, vrouwelijkheid, zachtheid, die zorg draagt voor zichzelf en anderen en die beschikbaar is. Ze zoeken naar een gevoel van thuiskomen. De sterke vrouw naast de sterke man. Voor veel mannen is het werk, hun visibiliteit en aanzien en hun macht het DNA van hun identiteit.

‍EN WAT ZOEKEN INTELLIGENTE VROUWEN?‍

Hoogopgeleide vrouwen zoeken een sparring partner, op elk niveau. IQ/EQ, ondernemerschap in balans. Ze willen opkijken naar de man (gedrevenheid, ondernemerschap) en verwachten dat hij dat ook doet.

Anderzijds wil de vrouw ook vrouw zijn. Ze zoeken dan ook een sterke man naar wie ze kunnen opkijken, waarop ze fier kunnen zijn; een man die hen de mogelijkheid biedt “vrouw” te worden.

Vrouwen willen echter niet in de schaduw staan, ze willen naast de man staan – een sparringpartner, met wie ze zaken kunnen bespreken. Samen projecten hebben en beleven, samen genieten van kleine dingen. En tenslotte is ook humor zeer belangrijk.