Hij is succesvol, ondernemend, 50+, intelligent..en..single..

Zonet is Berkeley International Belgium uitgekozen tot medewerkers van de maand in Psychologies Magazine! Een hele eer maar vooral een zeer inspirerend onderwerp over dewelke onze expertise werd ingeroepen: WHERE HAVE ALL THE GOOD MEN GONE?

Waar zijn al de boeiende mannen naar toe? Waar zijn de good guys gebleven..?

Ze zijn succesvol, boeiend, inspirerend, soms ronduit briljant, maar hoe staat het met hun persoonlijk leven?

EN GOD SCHIEP DE MAN...

‍Een van de hardnekkigste overtuigingen inzake partnerkeuze is tot op vandaag dat er op de relatiemarkt 'wetten' heersen en dat alle boeiende mannen verdwenen zouden zijn.

De man is in principe uitgerust met alle vaardigheden om het leven van zichzelf aangenaam te maken en er is een zichtbaar overaanbod aan single vrouwen.

Een andere oude, springlevende wet is de uitwisseling van schoonheid voor geld: 'beauty-status-exchange'. De mooie, jonge vrouw die een relatie begint met een rijke, oudere man, het is een cliché dat nooit in vraag wordt gesteld.

De realiteit op de relatiemarkt is echter veel genuanceerder dan vaak wordt gedacht. De afgelopen eeuw is de machtsverhouding tussen de mannen en de vrouwen drastisch gewijzigd. De vrouwen zijn vaker hoger opgeleid, hebben bloeiende carrières, hebben een sterker ontwikkeld ratio en ego, nemen de opportuniteiten en bouwen o.a. daardoor vaak een internationale carrière uit.

De vrouw is geëvolueerd door de jaren heen naar een sterke en rationele vrouw, van zelfleiderschap naar leiderschap, van zachtheid naar intelligentie en persoonlijkheid. Echter in ons waardenpatroon keren we toch onbewust nog altijd terug naar het conservatieve patroon waar de vrouw vrouw is en de man de kostwinner. Maar de realiteit stemt hier niet mee overeen…met als gevolg een datingmarkt uit balans..? Ja, inderdaad, en zeker bij 50-plussers..

DE SWOFTIES, OFTEWEL SINGLE WOMEN OVER FIFTIES

‍Ze zijn de 50 voorbij, echtgenoot losgelaten, de kinderen zijn het huis uit, leven lang gemoederd en ze hebben eindelijk een groot stuk vrijheid herwonnen. Ze willen verloren tijd inhalen, gooiden hun leven om en willen nu reizen, de wereld zien en bijleren! Ze willen graag hun nieuwe ervaringen delen met een nieuwe partner, een leeftijdsgenoot. Echter de mannelijke leeftijdsgenoot van 50 heeft plots heel andere verwachtingen van een relatie en komt soms in een heel andere levensfase terecht..

En de iets oudere mannen daarentegen verlangen net wél opnieuw naar dat zorgende, zij hebben nooit anders gekend. Probeer die twee maar eens met elkaar te matchen.” Al wil dat gelukkig niet zeggen dat alle boeiende mannen verdwenen zouden zijn! Maar waar zijn ze dan?

Meer in Psychologies Magazine, vanaf 8 mei tot 5 juni in de krantenwinkel.‍