Dank u wel voor deze mooie feedback! Dat is wat ons dagelijks energie geeft!

Het was een proces van wikken en afwegen of ik me al dan niet zou inschrijven in Berkeley International Belgium. Ik had me goed geïnformeerd door binnen- en buitenlandse sites en artikels over hen te lezen. Het leek me een oprechte en serieuze organisatie te zijn die niet zomaar aan 'koppelen' doet.Mijn buikgevoel werd bevestigd bij het kennismakingsgesprek en ik besliste onmiddellijk om me in te schrijven.Uiteraard blijft het een zoektocht voor zowel de klant als de organisatie die na elke ontmoeting bijgesteld moet worden. Met openlijk praten van mijn kant en luisteren van Berkeleys' kant werd dat telkens goed ingevuld.Bij mijn 4de ontmoeting had ik een ander gevoel dan de vorige keren. Het zou wel eens kunnen lukken....We spraken opnieuw af en het gevoel werd versterkt. Ja, dit zou wel echt kunnen zijn, dacht ik dan!We zijn nu ondertussen 1 jaar en 8 maanden verder en we zijn een solied koppel geworden. We hebben elk onze psychologische bagage uit het verleden maar we hebben door veel te praten het allemaal een plaats kunnen geven. Neen, het komt niet van zelf maar wanneer de 'chemistry' er is dan is praten en open staan voor elkaar de tweede stap....en dan komt het positieve inderdaad van zelf.Praten, open staan, bezinnen en het verleden een plaats geven maar vooral terug durven verliefd zijn is de boodschap dat ik aan elk lid en lid in spe van Berkeley International wil meegeven.F. Mdame 48 jaarzaakvoerster